Novosti

Konferencija Sineki

IMG_2753Predstavnici OMG-a sudjelovali su kao predavači na poslovnoj  konferenciji “Unaprijedite poslovanje kroz suradnju s organizacijama mladih” za nezaposlene mlade osobe, predstavnike udruga i poduzeća.

Naime, nevladina i neprofitna udruga Klub mladih Sineki već drugu godinu zaredom održava konferenciju u sklopu projekta „Ne čekam na BIRO-u, već radim u NGO-u“. Glavni cilj projekta je borba protiv nezaposlenosti mladih kroz (samo)zapošljavanje u neprofitnom sektoru. Projektom se želi educirati udruge mladih na kreativno i konstruktivno razmišljanje kako  povećati vidljivost i uprihoditi dodatna sredstva za poslovanje udruge, surađujući s poslovnim sektorom, te tako (samo)zaposliti svoje članove ili im barem pružiti priliku za stjecanje novih vještina i kompetencija koje će im pomoći prilikom zapošljavanja ili samozapošljavanja na sve zahtjevnijem tržištu rada.

Kako bi sudionici konferencije dobili sliku o tome na koji način uspješna udruga egzistira na tržištu, predstavnica Otvorene medijske grupacije Anita Juka je udrugu prezentirala kroz primjere dva uspješna i javnosti poznata projekta; “Šutnja nije zlato” i “Iz doma na svoje”.

Medijska kampanja “Šutnja nije zlato” na temu obiteljskog nasilja, silovanja u vezi i traffickinga imala je veliki odjek u javnosti što se najbolje može vidjeti kroz blogove i forume na internetu, gdje su ljudi, nakon pregledavanja spotova, pokrenuli “žustre” rasprave o pitanju nasilja u obitelji. Zbog uspjeha kampanje, OMG je dobio nagradu Erste fondacije za najbolju europsku kampanju. Dok projekt „Iz doma na svoje“ apelira na probleme mladih iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te direktno povezuje poslodavce koji traže djelatnike s mladima iz domova. A takva medijska kampanja primjer je podizanja javne svijesti o jednom od važnijih društvenih problema te poticanja institucija na stvaranje nacionalne strategije po tom pitanju. Europska komisija odabrala je ovaj projekt  kao jedan od deset najboljih u Europi.

Osim Juke kao predstavnica OMG-a predavanje je održala i Slavica Orlović iz Orca & Prof-or koja je sudionike ukratko upoznala s načinom vođenja knjiga te s novim zakonima i pravilnicima o radu udruge.

Uz OMG, predavanja su održali i predstavnici drugih udruga, institucija i poduzeća: Andreja Barberić, članica Upravnog odbora HUOJ-a, Tomo Ricov, organizator Weekend Media Festivala, Vera Gjokaj, izvršna direktorica CEDRA.hr, te predavači iz Mreže mladih Hrvatske, Vern-a, Hysteria i Brandz marketinških agencija.

Postavljeno u: Istaknute novosti, Novosti

Ostavi komentar (0) ↓

Ostavi komentar