Pal Push

Rom Praha, češka  romska organizacija je sa svojom nacionalnom agencijom za mobilnost u listopadu 2017. potpisala ugovor o provođenju dvogodišnjeg projekta PAL Push koji se bavi poticanjem romskog poduzetništva. OMG je jedan od sedam partnera na projektu. Naše obveze su brojne: pripremamo nekoliko modula za edukacijske webinare o poduzetništvu za Rome, sudjelujemo u stvaranju priručnika, obrazujemo trenere, sudjelujemo u poduzetničkom kampu za Rome. I ono najvažnije, pripremamo on-line edukativnu igru o poduzetništvu.

PAL_PUSH_Logo_1

Print