SVE OBITELJI SU RAVNOPRAVNE

Hrvatska je zemlja koja ima relativno dobar zakonski okvir o pravima LGBTQI+ zajednice te je udomiteljstvo u LGBTQI+ obitelji zagarantirano odlukom Ustavnog suda iz prosinca 2019. Međutim, ono se i dalje ne događa ili se događa vrlo rijetko nakon javnog pritiska.

Skrivena moć centara za socijalnu skrb, vjerojatno uzrokovana predrasudama, strahom od nadređenih kao i relativno opravdanim strahom od reakcija u javnom prostoru treba biti uklonjena.

Ideja projekta je da se na najosjetljivijem području diskriminacije općoj populaciji pokaže da LGBTI+ osobe imaju uobičajene potrebe i želje i da je prevladavajući socijalni konstrukt „drugosti“ neopravdan. Projekt „Sve obitelji su ravnopravne“ želi smanjiti diskriminaciju pripadnika/ca LGBTQI+ zajednice osiguravanjem institucionalnih uvjeta i društvene prihvaćenosti udomljavanja djece u LGBTQI+ obitelji. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Projektni tim će provesti edukaciju zaposlenica/ka centara za socijalnu skrbi i njihovih ravnateljica/a, neortodoksnu javnu kampanju utemeljenu na reagiranju različitih osoba na socijalnim mrežama i elektroničkim i internetskim medijima te osnivati mrežu organizacija civilnog društva, stručnjaka/kinja zainteresiranih za podržavanje udomiteljstva u LGBTQI+ obiteljima.

Od projekta će mnogi imati koristi: centri za socijalnu skrb, opća populacija, LGBTQI obitelji i zajednica.

Cilj projekta „Sve obitelji su ravnopravne“ je povećanje postotka stanovništva koje prihvaća udomljavanje djece u LGBTQI+ obitelji. Isto tako, projektom se planira uspostava multi-sektorske suradnje između nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava LGBTI+ osoba. Suradnja ljudsko-pravaških organizacija i državnih tijela može dovesti do značajnih pomaka u postupanju koje određuju sadržaj i kvalitetu svakodnevnog života, a državnoj upravi omogućiti da počne primjenjivati i promovirati nediskriminacijske politike prema svima.

Partnerstvo je u projektu pažljivo složeno. OMG, prijavitelj projekta ima iskustvo u vođenju višegodišnjih projekata i javnih kampanja koje se bave ljudskim pravima. Dugine obitelji su specijalizirane za ljudska prava LGBTQI+ obitelji te su se već bavili udomiteljstvom. Imaju mrežu volonterki/a i stručnjaka/kinja koji su se spremni angažirati. Dikkedokken Filmlaug iz Norveške je udruga s iskustvom u produkciji dokumentarnih filmova i dovoljno raširenim vezama da može organizirati relevantno studijsko putovanje u Norvešku te dovesti u Hrvatsku stručnjake/kinje koji mogu prenijeti svoja iskustva.

“Projekt Sve obitelji su ravnopravne je podržan sa 148.059,76€€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.”

ACF logo