Vizija, Misija i ciljevi

Vizija

Stvaranje društva jednakih prilika za sve građane, u kojem senzibilizirani građani donose informirane odluke i svjesni su svoje odgovornosti za društvo u cjelini.

Misija

Otvorena medijska grupacija – O.M.G. je udruga osnovana s ciljem promicanja i unaprijeđivanja civilnog društva i zaštite ljudskih prava, pogotovo mladih osoba, spajanjem modernih tehnologija i umjetnosti, poglavito filmske umjetnosti; osvješćivanja mladih i promicanja vrijednosti društva jednakih prilika za sve građane i građanke.

Udruga okuplja mlade ljude kojima je želja da svoje stručno znanje i iskustvo upotrijebe u svrhu promicanja ljudskih prava i vrijednosti demokracije. Naše iskustvo uključuje produkciju, organizaciju, osmišljavanje medijskih kampanja, te zakonitosti i utjecaj medija, što sve smatramo izuzetno važnim za kvalitetnu promociju. Za svaki planirani projekt okupljamo suradnike koji najbolje odgovaraju tematici i samom načinu promoviranja ili prezentiranja teme. Na taj način osiguravamo da će tema biti pokrivena kvalitetno i temeljito. Isto tako moramo biti vrlo senzibilni na načine djelovanja medija na gledatelje – recipijente, te koristiti jezik medija kako bi tema bila što prilagođenija mediju. Želimo iskoristiti sve moduse prezentiranja kroz određeni medij, kako bi tema bila što bliža gledatelju.

Više informacija o udruzi